Publikationer

Rapport 1: Hvad er publikumsudvikling?

Rapporten præsenterer forskellige kulturpolitiske strategier for at gøre kunsten tilgængelig for alle, hvilke tiltag der kan sættes i gang, og hvem de er rettet imod. Desuden diskuteres årsager til at forskellige grupper bliver væk, samt hvilke krav dette stiller til kulturinstitutioner for at arbejde målrettet med publikumsudvikling.

Rapporten sætter ord på, hvordan vi har forholdt os til publikumsudvikling i en dansk, kulturpolitisk sammenhæng og sætter publikumsudviklingsbegrebet i forhold til målgrupper, og hvilke dilemmaer det giver producerende teatre at tage udgangspunkt i dem.

Rapporten er skrevet af Louise Ejgod Hansen og kan downloades her


Rapport 2: Teateroplevelser. Hvad oplever børn, når de ser teater?

Teateroplevelser er et konkret værktøj udarbejdet til lærere og andre teaterformidlere, der ønsker at give børn og unge gode muligheder for at fordybe sig i deres oplevelse af scenekunsten.

I rapporten præsenteres det pædagogiske grundlag for metoden samt en analyse af, hvad børn og unge faktisk får ud af en teateroplevelse, hvilke perspektiver er vigtige for dem, og hvordan bruges de i en læringssammenhæng?

Rapporten rummer bidrag af Louise Ejgod Hansen (SceNet, redaktør), Tine Eibye (Randers Teater), Pernille Welent Sørensen (Teatercentrum), Helga Hjerrild (Randers Kommune) og Elsebeth Andersen (Østervangsskolen). Download rapporten her


Rapport 3: Teatersamtaler som publikumsudvikling

Scenekunstnetværket Region Midtjylland har udviklet værktøjet Teatersamtaler til publikumudviklingsformål, og har i perioden 2010-2012 testet værktøjet på netværkets medlemsteatre.

Rapporten er en analyse af, hvordan Teatersamtaler kan bidrage til publikumsudvikling. Metoden sætter den enkelte deltagers egne oplevelse af at gå i teatret i centrum og giver mulighed for gennem samtale med andre at blive klogere på sin oplevelse. Denne tilgang har undervejs i projektet vist sig at give positive resultater med mange forskellige målgrupper. I rapporten reflekteres der over metodens potentialer i forhold til de forskellige typer af publikumsudvikling.

Rapprten er skrevet af Louise Ejgod Hansen og kan downloades her


Rapport 4: Vilkårerne for den regionale scenekunst

Rapporten sætter fokus på et tema, som har været helt centralt i Scenekunstnetværket Region Midtjyllands udviklingsprojekt fra 2010-2012, nemlig hvordan de regionale vilkår for scenekunst ser ud i en sammenhæng der er præget af metropolisering konkret belyst i Region Midtjylland. Da der ikke fhar været de store dokumentations muligheder, er rapporten, hovedsageligt blevet en undersøgelse af de mekanismer, der er medvirkende til at skabe vilkårerne for den regionale scenekunst. Det er forhåbningen at den kan være med til at synliggøre de kulturpolitiske perspektiver, der er knyttet til at ville sikre et levende scenekunstliv i hele landet. I rapporten vil man også kunne læse om interviews med nogle af de aktører, der selv erfarer, hvad de regionale vilkår betyder for scenekunsten.

Rapporten er skrevet af Louise Ejgod Hansen og kan downloades her


Rapport 5: Døgnfluer som scenekunstnerisk udviklingsstrategi

Rapporten er en erfaringsopsamling på SceNets arbejde med kunstnerisk udvikling i form af døgnfluer – endags kunstneriske workshops. Rapporten er en dokumentation af og refleksion over erfaringerne med at gennemføre døgnfluerne. Der er således ikke tale om en egentlig forskningsrapport, men en rapport, der forhåbentlig kan vise værdien af døgnfluer og igangsætte refleksioner over, hvordan man videre kan bruge dem, som et led i en kunstnerisk udviklingsproces.

Rapporten er skrevet af Louise Ejgod Hansen og kan downloades her