Formål

Det er Scenekunstnetværkets overordnede formål at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Jylland.

 

SceNet har gennem årene faciliteret et udviklingsprojekt og et forskningsprojekt, som har medvirket til at styrke teatermiljøet i Midtjylland og sætte fokus på udbredelse, metropolisering og den regionale publikumsdemografi. For at nå dette mål er der pt. identificeret tre konkrete projektområder:

– Samproduktion

med centrale og decentrale spillesteder med det formål at udfordre scenekunsten på form og indhold og skabe ny dansk dramatik.

– Publikumsundersøgelse/-udvikling

med det formål at udarbejde en vidensdatabase, der på sigt kan hjælpe teatrene til en bedre tiltrækning af publikum og udvidelse af målgrupper.

– Internationaliseringsstrategi

med det formål at gøre internationale opkøbere opmærksomme på den høje internationale scenekunststandard i regionen og en international scene om mulighederne for selv at optræde på regionernes scener.

Læs Scenekunstnetværkets overordnede projektbeskrivelse