Arbejdsgrupper

Erfaringsudveksling og dygtiggørelse
Det er afgørende for teatrene, at alle medarbejdergrupper har mulighed for at møde kollegaer fra andre teatre og for en meningsfuld opkvalificering. Med 23 scenekunstinstitutioner er SceNet så stort et netværk, at det kan arrangere kurser, workshops, netværksmøder mv. målrettet efter medlemsteatrenes behov.

Scenekunstnetværket har en række arbejdsgrupper, der løbende arbejder med udvikling og aktuelle emner. For tiden har vi følgende grupper:

Nuværende arbejdsgrupper:

Udvikling af Teatrets Dag 27. marts
Den internationale Teatrets dag er ikke en særlig kendt begivenhed i Danmark. Men det arbejder SceNet på at det skal blive. Målet er, at Teatrets dag har lige så stort folkeligt engagement, som sangens dag eller dansens dag.

Udvikling af platform til møde mellem frie grupper og SceNets institutioner
En stor gruppe af de danske scenekunstnere arbejder uden for de etablerede institutioner. De er en vigtig del af hele scenekunstlandskabet og SceNet arbejder løbende for at skabe kontakter på tværs mellem institutioner og uafhængige kunstnere. Det sker i samarbejde med andre interessegrupper og netværk.

Udvikling af internationalt netværksarbejde
Der er stor forskel på, hvor meget og hvordan de enkelte institutioner tænker internationalt netværksarbejde, – og ikke mindst hvor vigtigt det kan være. SceNet ser her på vidensdeling, konkrete strukturer der kan være aktuelle i netværkssammenhænge, gæstespil og arbejdsmetoder.

Netværksgrupper for medarbejdere
SceNet har en række netværksgrupper, der retter sig mod specifikke grupper af medarbejdere, som Pr-medarbejdere, teatersekretærer, producenter og produktionsledere, billet- og frontpersonale, teaterteknikere samt lyd- og lysteknikere.


Tidligere arbejdsgrupper:

Døgnfluer
I en travl hverdag kan det være svært at finde tid til at afprøve nye samarbejder, og risikoen kan være, at man ikke får afprøvet nye og udfordrende fagkombinationer. Gennem kunstneriske endagsworkshops – døgnfluer – mødes netværkets medlemmer med det formål at skabe nye samarbejdsrelationer og fremme den scenekunstneriske udvikling.

National Bevågenhed
National bevågenhed er et forum for alle 19 teaterledere fra medlemsteatrene. Gruppen arbejder for at skabe synlighed omkring scenekunsten, regionens teatre og disses vilkår. Den har markeret sig i den teaterpolitiske debat, blandt andet gennem fælles høringssvar og et dialogmøde med de kulturpolitiske ordførere for tre af landets største partier. Arbejdsgruppen har også diskuteret forhold som ansættelse af kunstnerisk personale, hvilket har resulteret i en jysk teateraudition. Formålet er at trække endnu flere gode skuespillere til regionen ved at synliggøre jobmulighederne.

Skole
Formålet med skolegruppen er at styrke kontakten til uddannelsesinstitutionerne, så scenekunst i højere grad kan indgå i undervisningen. I samarbejde med musik- og museumsverdenen udgiver SceNet et magasin, der formidler kunstens kvaliteter og muligheder til folkeskoler og gymnasier. En række projekter og tilbud til daginstitutioner, undervisere, pædagogiske ledere, skoleledere og uddannelsesinstitutioner er desuden under udvikling.

Internationalisering
Blandt netværket er der teatre med stor international erfaring, blandt andet hvad angår turnévirksomhed. Dette er afsættet for at gøre international scenekunst mere tilgængeligt for det midtjyske publikum. Gennem erfaringsudveksling og opkvalificering arbejder gruppen også for at gøre internationale samarbejdsprojekter og og turnévirksomhed lettere for det enkelte teater.

Publikumsudvikling
Mange af teatrene i SceNet har allerede gode erfaringer med publikumsudvikling. Disse erfaringer udveksles mellem teatrenes pr- og kommunikationsmedarbejdere, der sætter fokus på ”best practice” og vidensdeling.