Om SceNet

Det er Scenekunstnetværkets overordnede formål at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region Nord, Midt og øvrige Jylland.

Projektet, der er finansieret af Region Nord- og Midtjylland, sætter fokus på den regionale scenekunsts kulturpolitiske vilkår, dens kunstneriske fornyelse og publikumsudvikling.

SceNet har nedsat en række arbejdsgrupper og igangsat forskellige delprojekter, som du kan læse om her på hjemmesiden.