Bestyrelseskørekort

Scenekunstnetværket tilbyder egnsteatrene at udvikle et bestyrelseskørekort, som er et uddannelsesforløb for egnsteatrenes bestyrelser.

Formålet er at opkvalificere bestyrelsens evne til at indgå i den overordnede ledelse af teatret. Kørekortet sætter fokus på de områder, hvor bestyrelsen skal samarbejde med den daglige ledelse om teatrets drift og udvikling.

Kørekortet er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og et udvalg af bestyrelsesmedlemmer og administrative ledere i scenekunstnetværket. Kørekortet består af fem moduler, som tilpasses det enkelte egnsteater:

Modul 1 – Kunstnerisk kvalitet
Modul 2 – Strategisk bestyrelsesarbejde
Modul 3 – De kulturpolitiske rammer
Modul 4 – Introduktion til et egnsteaters arbejdsgange
Modul 5 – Bestyrelsens forpligtelser

Egnsteaterkonsulenternes kvalitetsudviklingspulje har givet økonomisk støtte til at udvikle og afprøve bestyrelseskørekortet blandt regionens egnsteatre.