Forskning

En væsentlig del af Scenekunstnetværkets udviklingsprojekt i 2010-12 er forskningen, som gennemføres af postdoc. Louise Ejgod Hansen, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet.

Forskningen indgår i et dialogisk medspil med udviklingsprojekterne, og Louise Ejgod Hansen deltager således i flere af netværkets arbejdsgrupper. I første del af perioden har fokus særligt været på publikumsudvikling, herunder Teatersamtaler og Teateroplevelser samt på scenekunstnerisk udvikling.

Forskningen formidles direkte til teatrene, men publiceres også i Scenekunstnetværkets rapportserie og i videnskabelige tidskrifter. Rapporterne vil være at finde her på SceNets hjemmeside under publikationer.